ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 66 / ΦΕΚ Α 117 / 23.05.2023
Ορισμός νέας ημέρας σύγκλησης της Βουλής σε Α’ τακτική Σύνοδο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 65 / ΦΕΚ Α 116 / 22.05.2023
Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ναυαγοσωστικών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, τα κριτήρια ευστάθειας, τις επιχειρησιακές, λειτουργικές απαιτήσεις, τη δραστηριοποίηση και τον εξοπλισμό αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ2Δ/οικ.28852 / ΦΕΚ Β 3445 / 23.05.2023
Κοστολόγηση λογοθεραπειών μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51151 / ΦΕΚ Β 3420 / 20.05.2023
Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51150 / ΦΕΚ Β 3419 / 20.05.2023
Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων,ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24585 ΕΞ 2023  / ΦΕΚ Β 3414 / 20.05.2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ» και «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45335 / ΦΕΚ Β 3410 / 20.05.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43444/16.5.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» (Β’ 3213

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Γ2α/οικ.28804 / ΦΕΚ Β 3396 / 19.05.2023
Νοσοκομειακή Κατ’ Οίκον Νοσηλεία και Φροντίδα Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807 / ΦΕΚ Β 3323 / 19.05.2023
Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43441 / ΦΕΚ Β 3218 / 16.05.2023
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  43440 / ΦΕΚ Β 3215 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Γενικού Επιτελείου Στρατού - για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  43451 / ΦΕΚ Β 3215 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της
21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  43449 / ΦΕΚ Β 3213 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή
και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43444 / ΦΕΚ Β 3213 / 16.05.2023

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  43442 / ΦΕΚ Β 3212 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  43443 / ΦΕΚ Β 3212 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43447 / ΦΕΚ Β 3212 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του
Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του άρθρου 16 του ν. 4648/2019), για την πρόσθετη εκλογική εργασία, κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43445/ ΦΕΚ Β 3211 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43446  / ΦΕΚ Β 3211 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες - μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  43448/ ΦΕΚ Β 3211 / 16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43160 / ΦΕΚ Β 3204 / 15.05.2023
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  47360 / ΦΕΚ Β 3104 / 10.05.2023
Προϋποθέσεις, διαδικασία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, από τη μητέρα στον πατέρα του τέκνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4997/2022 (Α’ 219).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . 40940 / ΦΕΚ Β 3087 / 10.05.2023
Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/352 / ΦΕΚ Β 3082 / 09.05.2023
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, οι συνδυασμοί
των οποίων ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης
ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων
στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 146177 / ΦΕΚ Β 3080 / 09.05.2023
Θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης από τους αναδόχους των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης των τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, για την έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, και για την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερόμενου μεταφο-
ρικού έργου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  71693 ΕΞ 2023 / ΦΕΚ Β 3079 / 09.05.2023
Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 223506 / ΦΕΚ Β 3078 / 09.05.2023
Καθορισμός όρων και διαδικασίας χρηματοδότησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων αναφορικά με την επιδότηση καλλιτεχνών
- χειροτεχνών του άρθρου 59 του ν. 4949/2022, όρων σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, των όρων, της διαδικασίας και του τρόπου διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των 3.100 πρώτων
φυσικών προσώπων, των λογαριασμών στους οποίους επιστρέφονται και της διαδικασίας επιστροφής των δημιουργούμενων τόκων και επιστρεπτέων ποσών προς το ελληνικό δημόσιο καθώς και κάθε αναγκαίου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή του παρόντος

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39027 / ΦΕΚ Β 3074 / 09.05.2023
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46445 / ΦΕΚ Β 2989 / 06.05.2023
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  39414 / ΦΕΚ Β 2988 / 06.05.2023
Καθορισμός προθεσμιών για τον διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις βουλευτικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2023, που θα διεξαχθούν εκτός Ελληνικής Επικράτειας

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  39797 / ΦΕΚ Β 2983 / 05.05.2023
Συμπλήρωση συγκρότησης της Διακομματικής Επιτροπής των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  39048 / ΦΕΚ Β 2967 / 05.05.2023
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠ 342 / ΦΕΚ Β 2943 / 04.05.2023
Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1052 / ΦΕΚ Β 2907 / 03.05.2023
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και της διαδικασίας για την ψηφιακή έκδοσή του μέσω της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38653 / ΦΕΚ Β 2886 / 02.05.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57261/3-4-2017 απόφασης με θέμα «Εγγραφή επιστημόνων στον εθνικό κατάλογο κριτών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  37013 / ΦΕΚ Β 2884 / 29.04.2023
Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Ε/307 / ΦΕΚ Β 2881 / 29.04.2023
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 36855 / ΦΕΚ Β 2880 / 28.04.2023
Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο Βουλευτή

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 36491 / ΦΕΚ Β 2849 / 28.04.2023
Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα
και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 36491 / ΦΕΚ Β 2848 / 28.04.2023
Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  36395 / ΦΕΚ Β 2847 / 28.04.2023
Καθορισμός του αριθμού Εποπτών εκλογών, Αναπληρωτών Εποπτών και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυτών και των Γραμματέων τους στην οικεία Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8877 / ΦΕΚ Β 2843 / 27.04.2023
Έγκριση δαπάνης προστασίας, περίθαλψης, και επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών προερχομένων από το Σουδάν λόγω της εκεί εμπόλεμης κατάστασης

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106 / ΦΕΚ Α 106 / 26.04.2023

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188), ως προς τους εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51 / ΦΕΚ Α 105 / 25.04.2023

Για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του πουργείου Εξωτερικών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 49 / ΦΕΚ Α 103 / 25.04.2023

Ρυθμίσεις θεμάτων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας ειδικοτήτων εκτός Διεθνούς Συμβάσεως STCW.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48 / ΦΕΚ Α 102 / 24.04.2023

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2846/Β4 – 461 / ΦΕΚ Β 2802 / 26.04.2023

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35421 / ΦΕΚ Β 2761 / 26.04.2023

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 21ης Μαΐου 2023 για την εκλογή βουλευτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35141 / ΦΕΚ Β 2757 / 25.04.2023

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(γ) 20849 / ΦΕΚ Β 2756 / 25.04.2023

Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.429.1/28/226313/Σ.3002 / ΦΕΚ Β 2747 / 25.04.2023

Τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 225/6A1 / ΦΕΚ Β 2739 / 25.04.2023

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Ψηφιακά υψομετρικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 45/ ΦΕΚ Α 99/22-4-2023

Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/36263/ΔΕΠ /ΦΕΚ Β 2661/ 21-4-2023

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45243/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β 2607/21-4-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (Β’ 1003).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17990/ ΦΕΚ Β 2576/20-4-2023

Καθορισμός των αποζημιώσεων, αμοιβών, απολαβών και παροχών που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά την κατάρτιση και εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ Πράξη 5 της 18.4.2023/ ΦΕΚ Α 94/19.04.2023

Έγκριση τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)-Τροποποίηση της υπ' αρ. 39/31.8.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 185).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  19943 οικ./ ΦΕΚ Β 2556/19-04-2023

Εισαγωγική εκπαίδευση προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  18851 οικ. Φ.700.20/ΦΕΚ Β 2549/19.04.2023

Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40 / ΦΕΚ Α 93 / 19-04-2023

Τροποποίηση του π.δ. 107/2020 «Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου» (Α' 258).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 39/ΦΕΚ Α 92/18.04.2023

Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  41960/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2523/18.4.2023

Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5043/ΦΕΚ Α 91/13.04.2023

Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32223 ΦΕΚ Β 2470/12.4.2023

Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18271οικ./ ΦΕΚ Β 2412/12.4.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 70057/23.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ)» (Β’ 6390).

 

NOMOΣ 5042 / ΦΕΚ Α 88 / 10.04.2023

Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.

 

NOMOΣ 5041 / ΦΕΚ Α 87 / 08.04.2023

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

NOMOΣ 5040 / ΦΕΚ Α 86 / 08.04.2023

Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας (MoA) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (NCIO) εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (Υπηρεσία NCIΑ) όσον αφορά στη συνεργασία σε δραστηριότητες συσκέψεων, διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (C4ISR Activities).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 21217 / ΦΕΚ Β 2301 / 08.04.2023

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6216 / ΦΕΚ Β 2300 / 07.04.2023

Λειτουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΓΓΑΔΔΤ 280/6210 / ΦΕΚ Β 2299 / 07.04.2023

Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7190/ ΦΕΚ Β 2290 / 06.04.2023

Λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης των επισκεπτών στην περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/35549/731 / ΦΕΚ Β 2268 / 06.04.2023

Ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως ισχύει, καθώς και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2020/C317/04/25.09.2020 (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021). Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την περίοδο 2021-2030, δικαιούχοι, μέγιστο ποσό ενίσχυσης και μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17270 ΕΞ 2023 / ΦΕΚ Β 2220 / 06.04.2023

Υπηρεσία Ενιαίας Ψηφιακής Υποστήριξης (ΕΨΥ-support.gov.gr) υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ - gov.gr).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.58/1007/οικ.5559 / ΦΕΚ Β 2207 / 06.04.2023

Καθορισμός του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας, των διαδικασιών που ακολουθούνται, καθώς και των κριτηρίων ανανέωσης της θητείας του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35400 / ΦΕΚ Β 2189 / 03.04.3023

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51997 ΕΞ 2023 / ΦΕΚ Β 2188 / 03.04.2023

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Ειδικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου ΚΙΝΟ της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1040 / ΦΕΚ Β 2179 / 03.04.2023

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4772 / ΦΕΚ Β 2132 / 03.04.2023

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

 

ΝΟΜΟΣ 5039 / ΦΕΚ Α 83 / 03.04.2023

Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 5038 / ΦΕΚ Α 81 / 01.04.2023

Κώδικας Μετανάστευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38124/Ζ1 / ΦΕΚ Β 2128 / 31.03.2023

Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 187634 / ΦΕΚ Β 2125 / 31.03.2023

Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1040 / ΦΕΚ Β 2122 / 31.03.2023

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), που προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1042 / ΦΕΚ Β 2121 / 31.03.2023

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31986 / ΦΕΚ Β 2003 / 28.03.2023

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

ΝΟΜΟΣ 5037 / ΦΕΚ Α 78 / 28.03.2023
Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

NOMOΣ 5036 / ΦΕΚ Α 77 / 28.03.2023
Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των
συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επι-
χειρηματικότητας

 

ΝΟΜΟΣ 5035 / ΦΕΚ Α 76 / 28.03.2023
Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜ