ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 557/2022

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Άδεια για μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων – Προϋποθέσεις -.

 

Δεκτή αίτηση για παροχή άδειας μεταφοράς στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων με το γενετικό υλικό του συζύγου της αιτούσας, ξένων προς την κυοφόρο, προκειμένου η τελευταία να κυοφορήσει το τέκνο ή τα τέκνα που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν. Παρένθετη μητρότητα. Έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την παροχή της εν λόγω άδειας της συγκεκριμένης μεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 557/2022

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευάγγελο Κωστακιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Τζιούμη, Πρωτοδίκη, Μαρία Βατσαρέα, Πρωτοδίκη -Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα, Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Πάτρα, την 5η Σεπτεμβρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ., συζ. ., κατοίκου Πατρών, επί της οδού ., κατόχου του υπ' αριθμ. . ΑΦΜ, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Παύλου Χριστοδουλόπουλου (ΔΣΠ), ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. 

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 06-05-2022 αίτηση της που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./03-08-2022, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό . και εκφωνήθηκε στη σειρά της.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που νομίμως κατέθεσε επί της έδρας και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα περιέχονται σε αυτές και στα πρακτικά της δίκης.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα, κάτοικος Πατρών, με την κρινόμενη αίτηση της, επικαλούμενη ότι, βρίσκεται σε ηλικία φυσικής αναπαραγωγής, πλην, όμως, αδυνατεί να κυοφορήσει λόγω του ειδικότερα περιγραφόμενου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, ζητεί να της παρασχεθεί η άδεια για τη μεταφορά στο σώμα της ..., η οποία είναι υγιής και κατάλληλη για κυοφορία, ξένων προς αυτή εξωσωματικά γονιμοποιημένων ωραρίων, προκειμένου να κυοφορήσει το τέκνο ή τα τέκνα που η ίδια και ο σύζυγος της, ., επιθυμούν να αποκτήσουν, με βάση την έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα σχετική συμφωνία τους. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 εδ. β', 741 επ., 799 ΚΠολΔ και 121 ΕισΝΑΚ), είναι δε νόμιμη, εδραζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1458, 1464 ΑΚ, 1,2 παρ. 1 περ. β', 3 αρ. 8 - 9, 4, 13 Ν. 3305/2005 και 8 Ν. 3089/2002. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα με τον σύζυγο της, ., κατοικούν στην Πάτρα και δεν έχουν αποκτήσει δικά τους τέκνα. Η αιτούσα, η ) οποία βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης διανύει το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας της (ημ. γεν.: 14-07-1977), επιθυμεί να αποκτήσει ένα τέκνο με το σύζυγο της, πλην, όμως, ιδίως σύμφωνα με την από 05-05-2021 βεβαίωση της χειρουργού—γυναικολόγου, ., δεν είναι σε θέση να κυοφορήσει, καθώς, λόγω του ότι πάσχει από καρκίνο του ενδομητρίου, πρέπει να υποβληθεί σε ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων και σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει για λογαριασμό της αιτούσας είναι η ., υπήκοος Καζακστάν και η οποία είναι κάτοχος βεβαίωσης υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής, η οποία λήγει την 7η-07-2023 (σχετικώς: άρθρα 8 παρ. 1- 5 -7, 18 Ν. 4251/2014), διαμένει δε στην Αθήνα. Η τελευταία διανύει το τεσσαρακοστό τέταρτο έτος της ηλικίας της (ημ. γεν.: 09-03-1978), ήταν έγγαμη με τον ., ο οποίος απεβίωσε την 1η-09-2016 και έχει τρία ενήλικα τέκνα. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι, η . υποβλήθηκε τη 2α-09-2022 σε γυναικολογικό έλεγχο από την ως άνω γυναικολόγο, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι, η κατάσταση της υγείας της είναι άριστη και είναι ικανή να κυοφορήσει. Επίσης, σύμφωνα με την από 31-08-2022 ιατρική γνωμάτευση του ψυχιάτρου, ., δεν πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική νόσο. Προσθέτως, τόσο αυτή όσο και οι παραπάνω σύζυγοι υποβλήθηκαν την 30η-08-2022 σε ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV1, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης και διαγνώστηκαν υγιείς, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα αποτελέσματα εξετάσεων των ..., όσον αφορά την πρώτη και ..., όσον αφορά τους τελευταίους. Εξάλλου, η αιτούσα, ο ανωτέρω σύζυγος της και η .. με την από 11-04-2022 έγγραφη συμφωνία τους που φέρει τις βεβαιωμένες αρμοδίως για το γνήσιο τους ιδιόχειρες υπογραφές τους, η οποία περικλείει και τις απαιτούμενες συναινέσεις της αιτούσας και του συζύγου της για την απόκτηση τέκνου με τη μέθοδο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συμφώνησαν ώστε η ... να κυοφορήσει, ως παρένθετη μητέρα, μετά από μεταφορά στο σώμα της ξένων προς την ίδια γονιμοποιημένων ωαρίων, το τέκνο ή τα τέκνα που επιθυμούν να αποκτήσουν η αιτούσα και ο σύζυγος της, χωρίς να λάβει για την ενέργεια της αυτή οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα. Συντρέχουν, επομένως, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή άδειας της συγκεκριμένης μεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Συνακόλουθα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να παρασχεθεί στην αιτούσα η άδεια για τη μεταφορά στο σώμα της ... ξένων προς την ίδια, εξωσωματικά γονιμοποιημένων ωαρίων, προκειμένου η τελευταία να κυοφορήσει το τέκνο ή τα τέκνα που επιθυμούν να αποκτήσουν η αιτούσα και ο σύζυγος της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ στην αιτούσα, ., συζ. ., κατοίκου Πατρών να προβεί στη μεταφορά στο σώμα της ., διαμένουσας στην Αθήνα, γονιμοποιημένων ωαρίων με γενετικό υλικό του συζύγου της αιτούσας, ξένων προς την κυοφόρο, προκειμένου η τελευταία να κυοφορήσει το τέκνο ή τα τέκνα που η αιτούσα και ο σύζυγος της, . επιθυμούν να αποκτήσουν.

 

Κριθηκε και αποφασίσθηκε στην Πάτρα, την 16-9-2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, χωρίς την παρουσία της αιτούσας, την 29-9-2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ