ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 402/2022

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα - Αίτηση για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα - Αρμοδιότητα -.

 

Για την υποβολή και την εκδίκαση της αίτησης για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα (παρένθετη μητρότητα) καθιερώνεται η αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή της η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο. Εφαρμογή και στην περίπτωση που η αιτούσα ή η κυοφόρος κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Απόρριψη αίτησης για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα. Δεν προκύπτει ότι η αιτούσα ή η κυοφόρος έχουν μόνιμη ή προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 402/2022

Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ./2022

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μάρθα Γαλαριώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δήμητρα Κόλλια, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Ασπασία Πολυμεροπούλου, Πάρεδρο και από τη Γραμματέα Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 17η Μαΐου 2022,

 

για να δικάσει την υπόθεση :

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: . (όνομα) . (επώνυμο) του . (πατρώνυμο), μονίμου κατοίκου Λονδίνου Μεγ. Βρετανίας, . Ln) και προσωρινώς διαμένουσας στα Χανιά, με Α.Φ.Μ. Μεγάλης Βρετανίας N., η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της, Δημητρίου Κοτύλια (ΑΜ/ΔΣΑθηνών 20602), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29.04.2022 και με αριθμό κατάθεσης ./2022 αίτηση της με αντικείμενο την χορήγηση άδειας μεταφοράς γονιμοποιημένων ωαρίων σε παρένθετη μητέρα, η οποία προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις του.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 2§1 περ.β, 3 αρ. 8, 9, 4, 13 Ν. 3305/2005 και 1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη μητρότητα αποκαλείται η μέθοδος τεχνητής, αναπαραγωγής, κατ' εφαρμογή της οποίας μια γυναίκα Κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή κυοφόρος),   ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασμό άλλης γυναίκας, που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Εξάλλου σύμφωνα με την παρ. 1 εδ α του άρθρου 799 ΚΠολΔ για την υποβολή και την εκδίκαση της αίτησης για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα καθιερώνεται αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή της η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο. Επιπλέον, κατά δε το άρθρο 8 ν. 3089/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 4272/2014, τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνον όταν η αιτούσα ή η κυοφόρος κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα (βλ. σχετ. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, «Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο», Ο νόμος 3089/2002 για την ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 39 επ., Τ.Κ. Βιδάλης, Το πρόταγμα της οικογένειας: Η συνταγματικότητα του νόμου για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΝοΒ 51. 832, Εισηγητική έκθεση Νόμου 3089/2002, Κώδικας Νομικού Βήματος, τόμος 50. 2622, ΠΠρΠατρ 248/2016 ΤΝΠ-Νόμος).

 

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, γερμανικής υπηκοότητας, διαμένουσα προσωρινά στα Χανιά  Κρήτης, εκθέτει ότι βρίσκεται σε ηλικία φυσικής αναπαραγωγής, καθόσον είναι ηλικίας τριάντα επτά ετών, ότι η ίδια αδυνατεί να κυοφορήσει, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει και το οποίο περιγράφει στην αίτηση της, και ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγος της επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους τέκνο. Ότι η υποψήφια παρένθετη μητέρα, ..., γεωργιανής υπηκοότητας και κάτοικος Πατρών, συμφώνησε μαζί τους χωρίς να λάβει κανένα απολύτως οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα, να υποβληθεί στην απαραίτητη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης κυοφορώντας ως παρένθετη μητέρα ξένα προς την ίδια γονιμοποιημένα ωάρια, για να αποτελέσει εκείνη, τη γυναίκα που θα κυοφορήσει το τέκνο, που η ίδια η αιτούσα επιθυμεί, αλλά αδυνατεί να αποκτήσει κατά τα προαναφερόμενα. Ότι η ως άνω συμφωνία καταρτίστηκε εγγράφως δυνάμει του αναφερόμενου στην αίτηση συμφωνητικού. Ότι η υποψήφια παρένθετη μητέρα είναι ηλικίας τριάντα δύο ετών και, επομένως, βρίσκεται σε ηλικία αναπαραγωγής. Με βάση αυτό το ιστορικό, η αιτούσα ζητεί να της δοθεί η άδεια του Δικαστηρίου, προκειμένου να γίνει μεταφορά στο σώμα της ως άνω υποψήφιας παρένθετης μητέρας, γονιμοποιημένων ωαρίων εξωσωματικά, ξένων προς την ίδια, ώστε η τελευταία να κυοφορήσει το τέκνο, που η αιτούσα και ο σύζυγος της επιθυμούν να αποκτήσουν. Ωστόσο, από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας που προσκομίζει η αιτούσα, δεν προκύπτει ότι η υποψήφια κυοφόρος, γεωργιανής υπηκοότητας, είναι κάτοικος Πατρών, καθώς δεν προσκομίζει έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη ή συνήθης διαμονή της στην Πάτρα, όπως π.χ. ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτου στην ΑΑΔΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την ΑΑΔΕ ή εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο να αναγράφεται ως τόπος κατοικίας διεύθυνση των Πατρών, μη αρκούντος του προσκομισθέντος από 05.05.2022 εντύπου στοιχείων φυσικού προσώπου της εταιρείας Vodafone, το οποίο αφορά σύνδεση κινητού τηλεφώνου της υποψήφιας κυοφόρου και δε δύναται να αποτελέσει απόδειξη του τόπου κατοικίας. Επιπλέον, από κανένα έγγραφο της δικογραφίας, δεν αποδεικνύεται η προσωρινή διαμονή της αιτούσας, γερμανικής υπηκοότητας στα Χανιά Κρήτης, καθώς μόνη η αναφορά στο δικόγραφο της αίτησης και των προτάσεων ότι η αιτούσα διαμένει προσωρινά στα Χανιά δεν αρκεί προς τούτο. Συνεπώς, εφόσον δεν προκύπτει ότι η αιτούσα ή η κυοφόρος έχουν μόνιμη ή προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα, δε δύνανται να εφαρμοστούν οι διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα και η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ την από 29.04.2022 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2022 αίτηση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Πάτρα την 1η Ιουνίου 2022 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, την 8η Ιουλίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ