ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΗλείας 15/2022

 

Παρένθετη μητρότητα. Αιτούσα Ελβετίδα υπήκοος με μόνιμη κατοικία στη Γενεύη της Ελβετίας και προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα. Δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 15/2022

[αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αίτησης ΠΕ./05.5.2022]

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Αικατερίνη Τσουρούτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Λάμπρο Φλεβάρη, Πρωτοδίκη, και από τη Γραμματέα Σοφία Καφήρα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 01η Ιουνίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση με αντικείμενο την παροχή άδειας για εφαρμογή μεθόδου ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : …, κατοίκου Γενεύης Ελβετίας […, Geneva, Switzerland] και προσωρινά διαμένουσας στον Πύργο Ηλείας, επί της οδού  …, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ασημίνας Δελάκου [Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Α.Μ. 021958, δυνάμει της από 30 Μαΐου 2022 έγγραφης εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αρμοδίως, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Α. με αριθμό Π./31.5.2022], η οποία κατέθεσε προτάσεις.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, όταν εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής στο οικείο πινάκιο, η πληρεξούσια Δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσε.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. β', 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 Ν. 3305/2005 και 1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη μητρότητα αποκαλείται η μέθοδος ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατ' εφαρμογή της οποίας μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασμό άλλης γυναίκας, που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, συνιστώντας ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος). Το γενικό αυτό δικαίωμα παρέχει τη δυνατότητα αυτοκαθορισμού και αυτοδιάθεσης του ατόμου μέσα από την ελευθερία του να προγραμματίζει και να διαμορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με τις φυσικές και ψυχοπνευματικές δυνατότητές του και τις αντιλήψεις του και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό αναπτύσσει και ολοκληρώνει την προσωπικότητά του με την παραπάνω έννοια μέσα και από την απόκτηση απογόνων. Η μεταφορά των ξένων γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα της κυοφόρου επιτρέπεται με δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από τη μεταφορά τους και μετά από έλεγχο ορισμένων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, η αιτούσα, η οποία επιθυμεί, αλλά για ιατρικούς λόγους αδυνατεί να κυοφορήσει, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, η οποία ορίζεται καταρχήν στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας της, ενώ η γυναίκα, που αναλαμβάνει να κυοφορήσει, πρέπει να είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία. Επιπλέον, πρέπει να διενεργηθεί ιατρική εξέταση, ως προς τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης (RPR) τόσο στη γυναίκα που πρόκειται να κυοφορήσει όσο και σε αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Η προτιθέμενη να κυοφορήσει υποβάλλεται περαιτέρω σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση. Στο δικαστήριο πρέπει να προσκομίζεται συμφωνία των μερών, δηλαδή των προσώπων που επιθυμούν το παιδί και της κυοφόρου γυναίκας, καθώς και του συζύγου της τελευταίας, αν αυτή είναι έγγαμη, με την οποία, εκτός από τη συμφωνία τους για την διενέργεια της πράξης, να δηλώνουν ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια, που εμφυτεύονται στη μήτρα της κυοφόρου, δεν θα ανήκουν στην τελευταία. Η συμφωνία για την κυοφορία από τη φέρουσα ή κυοφόρο γυναίκα γίνεται γραπτώς και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, ενώ δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών, που απαιτούνται ως προς την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία, η αποζημίωση για κάθε θετική ζημία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από την εργασία της και οι αμοιβές από εξαρτημένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1464 ΑΚ, σε περίπτωση τεχνητής γονιμοποίησης, αν η κυοφορία έγινε από άλλη γυναίκα υπό τους όρους του άρθρου 1458 ΑΚ, μητέρα του τέκνου τεκμαίρεται η γυναίκα στην οποία δόθηκε η σχετική δικαστική άδεια. Το τεκμήριο αυτό ανατρέπεται με αγωγή προσβολής της μητρότητας, που ασκείται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τον τοκετό [ΠΠΘεσ 60/2019, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΠΠΑθ 465/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΠΠΑθ 299/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», ΠΠΘεσ 1522/2008, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»].

 

Θεωρητικά για τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας μπορεί να γίνει λόγος στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αδυνατεί για ιατρικούς λόγους να κυοφορήσει, έχει, όμως, δικό της ωάριο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, β) γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο δεν μπορεί να κυοφορήσει και, επιπλέον, δεν έχει δικό της ωάριο ή το ωάριό της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στην πρώτη περίπτωση η τρίτη γυναίκα αναλαμβάνει να κυοφορήσει το παιδί, που κατάγεται γενετικά από την επίδοξη μητέρα, αφού χρησιμοποιείται γενετικό υλικό της τελευταίας. Επομένως, υπάρχουν δύο βιολογικές μητέρες, αφού βιολογικό σύνδεσμο δημιουργεί τόσο η χορήγηση του ωαρίου όσο και η κυοφορία. Στη δεύτερη περίπτωση η επίδοξη μητέρα δεν συνδέεται με κανένα τρόπο βιολογικά με το παιδί, αφού εκτός από την κυοφορία, την οποία αναλαμβάνει η κυοφόρος, χρειάζεται και η παροχή ωαρίου, η οποία μπορεί να γίνει είτε από άλλη τρίτη γυναίκα (μερική υποκατάσταση, στην οποία η βιολογική μητρότητα είναι επίσης διασπασμένη) ή και από την κυοφόρο (πλήρη υποκατάσταση, στην οποία μία είναι η βιολογική μητέρα). Η τελευταία περίπτωση, αυτή δηλαδή της πλήρους υποκατάστασης, δεν επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Στο άρθρο 1464 ΑΚ ρυθμίζεται και το θέμα της ίδρυσης της συγγένειας με τη γυναίκα που επιθυμεί το παιδί, σύμφωνα με το οποίο μητέρα του τέκνου τεκμαίρεται η γυναίκα που έχει λάβει την άδεια, είτε έχει δώσει το ωάριό της είτε όχι. Στην περίπτωση δε που δεν έχει δώσει το ωάριό της, το θεμέλιο της μητρότητας είναι αποκλειστικά κοινωνικοσυναισθηματικό, εντοπίζεται δηλαδή στη βούληση της γυναίκας να αποκτήσει παιδί, το οποίο δεν έχει καμία βιολογική σχέση μαζί της. Αν δεν υπήρχε η ρύθμιση του άρθρου 1464 ΑΚ, το παιδί δεν θα μπορούσε να περάσει με νόμιμο τρόπο, πλην της υιοθεσίας, στα χέρια της επίδοξης μητέρας, αφού τα παιδιά, όπως και κάθε πρόσωπο, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δικαιοπραξιών [Στ. Μητροπάνος, διπλωματική εργασία με θέμα «Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή : Προβλήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου – Η Περίπτωση της Παρένθετης Μητρότητας», 2020, σελ. 13-14, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.pergamos.lib.uoa.gr].

 

Από τη διάταξη, εξάλλου, του άρθρου 799 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ. 2 Ν.4335/2015, συνάγεται, ότι όταν ζητείται κατά τον νόμο να χορηγηθεί άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα, αρμόδιο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή της η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο. Κατά δε το άρθρο 8 Ν.3089/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 Ν. 4272/2014, τα άρθρα 1458 και 1464 του ΑΚ εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο έχει την κατοικία της ή την προσωρινή της διαμονή στην Ελλάδα. Με τη ρύθμιση αυτή του άρθρου 8 του Ν. 3089/2002 επεκτείνεται ουσιαστικά η δυνατότητα προσφυγής στις μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο, σε γυναίκες δότριες ή σε μέλλουσες κυοφορούσες που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εκτός Ελλάδας. Το άρθρο 8 Ν. 3089/2002 στην προγενέστερη μορφή του απαιτούσε για την εφαρμογή της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, που ρυθμίζεται από τα άρθρα 1458 και 1462 ΑΚ, τόσο η αιτούσα όσο και η κυοφόρος γυναίκα να έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Στη διάταξη αυτή αποτυπωνόταν η επιθυμία του νομοθέτη από τις διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα να επωφελούνται μόνο οι γυναίκες που κατοικούν στην Ελλάδα και να μην ενθαρρύνεται ο «αναπαραγωγικός τουρισμός». Πλέον με τη νέα ρύθμιση δεν είναι αναγκαία η μόνιμη κατοικία της αιτούσας και της κυοφόρου στην Ελλάδα, αφού με βάση τα νέα δεδομένα διαζευκτικά (και όχι σωρευτικά) η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο θα πρέπει να έχουν είτε την κατοικία τους είτε την προσωρινή τους διαμονή στην Ελλάδα [Μ. Μηλαπίδου, Ο ν. 4272/2014  και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο ν. 3305/2005 για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, σε τιμητικό νόμο για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016, σελ. 266-268].

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, επικαλούμενη ότι βρίσκεται σε ηλικία φυσικής αναπαραγωγής, πλην, όμως, αδυνατεί να κυοφορήσει λόγω του ειδικότερα αναφερόμενου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, ζητεί να της παρασχεθεί η άδεια για τη μεταφορά στο σώμα της …, η οποία είναι υγιής και κατάλληλη προς κυοφορία, ξένων προς αυτή εξωσωματικά γονιμοποιημένων ωαρίων της αιτούσας ή τρίτης δότριας, προκειμένου να κυοφορήσει ως παρένθετη μητέρα το τέκνο που η ίδια και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν, με βάση την έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα σχετική συμφωνία τους.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το οποίο έχει δικαιοδοσία να την εκδικάσει κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 ΚΠολΔ και είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο προς τούτο [άρθρα 739, 740 παρ. 1 εδ. β, 741 επ., 799 ΚΠολΔ]. Είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. β, 3 αρ.8 και 9, 4, 13 Ν.3305/2005, 1458 και 1464 ΑΚ, καθώς, επίσης, και στη διάταξη του άρθρου όγδοου Ν.3089/2002, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 17 Ν.4272/2014. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης αυτής έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία του άρθρου 748 παρ.2 ΚΠολΔ, με την επίδοση ακριβούς αντιγράφου της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ./05.5.2022 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, …

 

Από τα έγγραφα, που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, σε ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδική αναφορά κατωτέρω, χωρίς, όμως, να παραλειφθεί κάποιο από αυτά για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, Ελβετίδα υπήκοος, γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1981 στη Γενεύη της Ελβετίας και είναι έγγαμη με τον …, επίσης Ελβετό υπήκοο, γεννηθέντα στη Γενεύη της Ελβετίας στις 19 Μαρτίου 1982, με τον οποίο στις 28 Αυγούστου 2015 στη Γενεύη συνήψε γάμο [βλ. τα προσκομιζόμενα αντίγραφα των διαβατηρίων της αιτούσας και του συζύγου της σε συνδυασμό με το από 6ης Ιουλίου 2021 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου του Γραφείου Ληξιαρχείου της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας με την επισημείωση της Χάγης και συνημμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ακριβές αντίγραφο του από 04 Μάϊου 2022 με αριθμό …  πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Ληξιαρχείου της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας με την επισημείωση της Χάγης και συνημμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα]. Αμφότεροι είναι κάτοικοι Γενεύης Ελβετίας [… Geneva, Switzerland], προσωρινά διαμένουσας της αιτούσας στον Πύργο Ηλείας, επί της οδού … [βλ. την προσκομιζόμενη από 30 Μάϊου 2022 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 της …, περί του ότι η αιτούσα διαμένει προσωρινά στην οικία της στον Πύργο Ηλείας, επί της οδού …, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στις 30 Μαΐου 2022 από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ . του Δήμου Πύργου]. Η αιτούσα, η οποία βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, δεδομένου ότι κατά τον χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αίτησης διανύει το τεσσαρακοστό πρώτο [41ο] έτος της ηλικίας της, επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο με τον σύζυγό της, πλην, όμως, είναι αδύνατον να κυοφορήσει. Ειδικότερα, η αιτούσα, μετά από άκαρπες προσπάθειες για φυσιολογική εγκυμοσύνη και διερεύνηση της υπογονιμότητάς της, διαπίστωσε ότι εμφανίζει ιστορικό αδενομύωσης και ενδομητρίωσης τρίτου - τέταρτου (3ου – 4ου) βαθμού, το ενδομήτριο της εμφανίζει επίσης στοιχεία χρόνιας ενδομητρήτιδας και δεν παχαίνει επαρκώς κατά τις εμβρυομεταφορές [βλ. την προσκομιζόμενη από 12 Απριλίου 2022 ιατρική γνωμάτευση του μαιευτήρα- χειρούργου γυναικολόγου …, ειδικού υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και επιστημονικού υπεύθυνου της γυναικολογικής κλινικής …]. Στο παρελθόν έχει υποβληθεί σε έξι [6] αποτυχημένες εμβρυομεταφορές με καλής ποιότητας έμβρυα [βλ. ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση]. Λόγω του ανωτέρω ιατρικού προβλήματος που αντιμετωπίζει καθώς και των αποτυχημένων προσπαθειών κυοφορίας της ίδιας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η κύηση με παρένθετη μητέρα καθίσταται απαραίτητη, όπως προκύπτει από την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση. Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί κυοφορία από την ίδια την αιτούσα. Η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι η …, αγνώστου πατρός, [εφεξής κυοφόρος], η οποία γεννήθηκε στη Θήβα Βοιωτίας στις 14 Αυγούστου 1997, κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, επί της οδού …, και έχει αποκτήσει εκτός γάμου ένα άρρεν τέκνο, που γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 2021 [βλ. το από 28 Μαρτίου 2022 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας]. Η ανωτέρω διανύει σήμερα το εικοστό πέμπτο [25ο] έτος της ηλικίας της και δύναται, σύμφωνα με την από 26 Μαΐου 2022 ιατρική βεβαίωση του ανωτέρω μαιευτήρα-χειρούργου γυναικολόγου, …, να κυοφορήσει, καθόσον έχει αποκτήσει ήδη ένα τέκνο με φυσιολογικό τοκετό. Περαιτέρω, η αιτούσα, ο σύζυγός της και η κυοφόρος συμφώνησαν, με το υπ' αριθμ. …/15 Απριλίου 2022 Συμφωνητικό και Πράξη Συναίνεσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, να εφαρμοσθεί η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου από την αιτούσα και τον σύζυγό της και συγκεκριμένα να πραγματοποιηθεί η μεταφορά και εμφύτευση στο σώμα της  κυοφόρου ωαρίων ξένων προς την ίδια [κυοφόρο], είτε της αιτούσας είτε τρίτης δότριας, γονιμοποιημένων με γενετικό υλικό [σπέρμα] του συζύγου της αιτούσας ή τρίτου ξένου δότη, και η κυοφορία τους από αυτήν ως παρένθετη μητέρα. Με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο συνομολογήθηκε ότι η αιτούσα και ο σύζυγός της δεν έχουν καταβάλει και δεν πρόκειται να καταβάλουν στην κυοφόρο κανένα οικονομικό αντάλλαγμα, πέραν των δαπανών της επίτευξης της εγκυμοσύνης, της κυοφορίας και του τοκετού. Προσκομίσθηκε δε και η από 26 Μαΐου 2022 βεβαίωση ενημέρωσης του ως άνω μαιευτήρα - χειρούργου γυναικολόγου …, με την οποία βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3305/2005 η αιτούσα, ο σύζυγός της και η κυοφόρος ενημερώθηκαν πλήρως από αυτόν ως προς τη διαδικασία, τις εναλλακτικές λύσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τις κοινωνικές, ηθικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η κυοφόρος δεν πάσχει από οποιαδήποτε μορφής ψυχική νόσο, ούτε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ψυχότροπων φαρμάκων, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από 14 Απριλίου 2022 ιατρική βεβαίωση του ψυχίατρου …, ενώ δεν έχει προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV1, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης (βλ. ακριβές αντίγραφο των από 20 Μάϊου 2022 αποτελεσμάτων των ανοσολογικών και γενικών εξετάσεων της κυοφόρου υπογεγραμμένο από τον ιατρό – αιματολόγο … της κλινικής «… ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.»). Επίσης, τόσο η αιτούσα όσο και ο σύζυγός της υποβλήθηκαν σε ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV1, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης, της οποίας το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, καθώς διαγνώσθηκε ότι δεν πάσχουν από αυτές (βλ. ακριβές αντίγραφο των από 15 Απριλίου 2022 αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων αμφοτέρων υπογεγραμμένο από τον ιατρό – βιοπαθολόγο … της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής  «ΙΑΣΩ»). Συντρέχουν, επομένως, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή άδειας της συγκεκριμένης μεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να παρασχεθεί στην αιτούσα η άδεια για τη μεταφορά και εμφύτευση στο σώμα της κυοφόρου, ξένων προς την ίδια  [κυοφόρο] ωαρίων, προερχόμενων από την αιτούσα ή τρίτη δότρια, γονιμοποιημένων εξωσωματικά (ωαρίων) με γενετικό υλικό του συζύγου της αιτούσας ή τρίτου δότη, προκειμένου να κυοφορήσει το τέκνο που επιθυμούν να αποκτήσουν η αιτούσα και ο σύζυγός της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στην αιτούσα, …, να προβεί στη μεταφορά και εμφύτευση στο σώμα της … [αγνώστου πατρός], ξένων προς την τελευταία ωαρίων, προερχόμενων από την αιτούσα ή τρίτη δότρια, γονιμοποιημένων εξωσωματικά με γενετικό υλικό του συζύγου της αιτούσας, …, ή τρίτου δότη, προκειμένου να κυοφορήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν.

 

KPIΘHKE και αποφασίστηκε στον Πύργο Ηλείας στις  19 Σεπτεμβρίου 2022 και δημοσιεύθηκε με διαφορετική σύνθεση, λόγω της μετάθεσης της Προέδρου Πρωτοδικών Αικατερίνης Τσουρούτη, αποτελούμενης από τους Πανωραία Σπανού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασιλική Ρέππα και Λάμπρο Φλεβάρη, Πρωτοδίκες και τη Γραμματέα Σοφία Καφήρα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στον ίδιο τόπο,  χωρίς την παρουσία της αιτούσας και της πληρεξούσιας Δικηγόρου της, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

 

 

Η ΠPOEΔPOΣ                                      Η ΓPAMMATEAΣ