ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 606/2022

 

Διανομή προϊόντος με απαγορευμένη ουσία - Προσβολή προσωπικότητας - Επαγγελματική φήμη και αξιοπιστία - Αποζημίωση - Ηθική βλάβη - Επίδειξη εγγράφου - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Μη ασφαλή τρόφιμα -.

 

Διάθεση στην ελληνική αγορά σκευάσματος κρέατος το οποίο περιείχε απαγορευμένη ουσία χωρίς να δηλώνεται στην επισήμανση. Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη της εναγόμενης εταιρίας έναντι της ενάγουσας. Θετικές ζημίες της ενάγουσας και ηθική βλάβη στην επαγγελματική της φήμη, κύρος και την εμπορική της πίστη. Το αίτημα να υποχρεωθεί ο καθ’ ου σε επίδειξη εγγράφων, χωρίς να προσδιορίζονται κατά το περιεχόμενο τους και χωρίς να καθορίζεται αν αυτά εξακολουθούσαν να τελούν στην κατοχή του κατά το χρόνο της δίκης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση της υποχρεώσεως για επίδειξη, είναι αόριστο. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόμη εδημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ή ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την μεταγενέστερη άσκηση αυτού.

 

 

 

Αριθμός απόφασης 606/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ελένη Μπαντή, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Μαρία Τότσικα.

 

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις _______, για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ- ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ___________ που εδρεύει στις _________ , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τη πληρεξούσια δικηγόρο Παναγιώτα Καρπουζάκη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία _______, που εδρεύει στην _____________________, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τη πληρεξούσια δικηγόρο Νικολέττα Κωτσάκη.

 

Η ενάγουσα ζητά να γίνει δεκτή η από  _______αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης _________, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της _______, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της ________, όπου και ματαιώθηκε. Ήδη τη συζήτηση της υπόθεσης επαναφέρει η ενάγουσα με την από ________ κλήση της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου _______, προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση με την από ______ και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ________ κλήση του ενάγοντος, η από ________ και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ________ αγωγή, η συζήτηση της οποίας είχε προσδιοριστεί αρχικά για τις ______, όπου αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της _______ και ματαιώθηκε.

 

Με την υπό κρίση αγωγή, η ενάγουσα εταιρία εκθέτει ότι ιδρύθηκε το ________ από τον ________ και έχει αντικείμενο την παραγωγή αλλαντικών (αλλαντοποιία). Ότι σήμερα λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στις ________ συνολικής επιφανείας 6000 τμ, οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής, εφαρμόζει δε το σύστημα ποιότητας HACCP καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στον καταναλωτή. Ότι η εναγομένη εταιρία εισάγει και εμπορεύεται πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και είναι αποκλειστικός προμηθευτής της (της ενάγουσας) σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή των αλλαντικών της. Ότι μεταξύ των πρώτων υλών που η εναγομένη της προμήθευε για την παραγωγή των προϊόντων της είναι και το ειδικό καρύκευμα για όλα τα αλλαντικά με φυσική χρωστική ουσία και με την ειδική ονομασία ____________ του οποίου η σύνθεση, σύμφωνα με το ενημερωτικό – διαφημιστικό φυλλάδιο που είχε εκδώσει, αποτελείται από τις επιμέρους ουσίες: α) μπαχαρικά, β) εκχυλίσματα καρυκευμάτων, γ) αιθέρια έλαια και δ)___________. Ότι η ίδια σύνθεση της συγκεκριμένης ανωτέρω πρώτης ύλης, αναγράφεται και στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών/απαιτήσεων που έχει καταρτίσει η εναγομένη κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμου και συγκεκριμένα στην στήλη «σύνθεση σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων» ρητά αναφέρεται ότι η ανωτέρω πρώτη ύλη αποτελείται από α) φυσικά μπαχαρικά γλυκιάς κόκκινης πιπεριάς χρωστικού βαθμού _____ ενισχυμένα με φυσικά αιθέρια έλαια, β) φυσική χρωστική _________ και γ) εκχυλίσματα πάπρικας. Ότι στον ίδιο πίνακα και στην στήλη «άδεια κυκλοφορίας» ρητά αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν της εναγομένης διατίθεται στην αγορά «σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτες ύλες. Ότι στις ____________ διενεργήθηκε από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής και Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _________, έλεγχος των προϊόντων- τροφίμων της επιχείρησης της (της ενάγουσας), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα ελεγχθέντα προϊόντα της περιείχαν την χρωστική ουσία (_______),  η χρήση της οποίας δεν επιτρέπεται στα συγκεκριμένα παραγόμενα τρόφιμα – αλλαντικά και ως εκ τούτου αυτά χαρακτηρίσθηκαν ως μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατασχέθηκαν και στην συνέχεια καταστράφηκαν. Ότι άμεσα υπέβαλε σχετικό ερώτημα με επιστολή στην εναγομένη εταιρεία  αναφορικά με την χημική ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανωτέρω προϊόντος (__________) και επί του ερωτήματος της έλαβε από την εναγομένη την απάντηση που της έστειλε- όπως ισχυρίσθηκε η ίδια- ο οίκος του εξωτερικού, τον οποίο εκπροσωπεί στην Ελλάδα, και στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι το προϊόν _______________ χρησιμοποιείται στο παραγόμενο στην ________ λουκάνικο _____________ και είναι εμπλουτισμένο με την ουσία __________, η οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ________, πλην όμως εκ παραδρομής διενεμήθη το ίδιο συγκεκριμένο προϊόν (______) και στην Ελλάδα, στο οποίο επίσης εμπεριέχεται η ίδια ουσία __________, η χρήση της οποίας όμως απαγορεύεται στην Ελλάδα. Ότι στην ανωτέρω επιστολή – απάντηση της εναγομένης αναφέρεται ότι το όλο θέμα οφείλεται σε λάθος του ξένου Οίκου, αφού η ανωτέρω απαγορευμένη ουσία ετέθη αντί της επιτρεπόμενης φυσικής ουσίας _______ και για τον λόγο αυτό της ζητήθηκε εγγράφως συγγνώμη. Ότι εν συνεχεία ζήτησε επανεξέταση της υπόθεσης σε δύο βαθμούς από τις κατά νόμο οριζόμενες τριμελή και πενταμελή επιτροπή ελεγκτών και εργαστηριακό επανέλεγχο και χημική ανάλυση των κατασχεθέντων  ανωτέρω προϊόντων της και από απαντήσεις που λάμβανε επιβεβαιωνόταν ότι ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία _______ στα κατασχεθέντα προϊόντα της. Ότι κατόπιν αυτών της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αρχικού ύψους ………….. ευρώ το οποίο εν συνεχεία μειώθηκε – κατόπιν ασκηθείσης ενστάσεως της- στο τελικό ποσό …….. ευρώ. Ότι από την αντισυμβατική, υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά της εναγομένης η ίδια υπέστη τις παρακάτω ζημίες: Θετικές ζημίες: κατασχέθηκαν προϊόντα- συνολικού βάρους ______ kgr και συνολικής αξίας ………… ευρώ, ήτοι: α)______ kgr ________ συνολικής αξίας _________ ευρώ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), β)______ kgr _________ συνολικής αξίας ________ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), γ)____ kgr ______ συνολικής αξίας _____ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), δ) ____ kgr _______ συνολικής αξίας ________ ΕΥΡΩ(_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), ε) ____ kgr _______ συνολικής αξίας ______ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), στ) ____ kgr ____ συνολικής αξίας _____ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), ζ) ____ kgr _________ συνολικής αξίας _____ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), η)_____kgr__________ συνολικής αξίας _____ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ), θ)_____kgr _______ συνολικής αξίας _____ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ) και ι) _____ kgr ________ συνολικής αξιας _____ ΕΥΡΩ (_ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ). Ότι η συνολική αξία των προϊόντων ανέρχεται στο ποσό των (______ €+_____€+_____€+_____€+_____€+_______€+_______€+_____€+______€+ ______ευρώ=)_____ ευρώ, το οποίο και ζημιώθηκε. ‘Ότι επίσης , η ίδια (η ενάγουσα εταιρεία) υποχρεώθηκε να καταβάλλει τα κατωτέρω  ποσά συνολικού ύψους ______ ευρώ για την προεκτεθείσα διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, τα οποία και ζημιώθηκε, και δη κατέβαλλε κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, για παράβολα ενώπιον των επιτροπών συνολικά ποσό [(___€Χ ____=)___ € + (_____€Χ____=)_____€ + ____ ευρώ (έξοδα εκπροσώπου της στις διαδικασίες συζήτησης των ενστάσεων της)=]___ ευρώ, για εργαστηριακό επανέλεγχο και χημική ανάλυση των κατασχεθέντων αλλαντικών συνολικά ποσό (____€ +____€=)_____ ευρώ, ενώ κατέβαλλε και το κατά τα πιο πάνω πρόστιμο των ____ ευρώ. Ότι εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εναγομένης υπέστη και ηθική βλάβη, συνισταμένη στην προσβολή της προσωπικότητας της, και δη στην επαγγελματική της φήμη και αξιοπιστία, η δε εναγομένη παρά τις επανειλλημένες οχλήσεις της (της ενάγουσας) αρνείται να της καταβάλλει τα οφειλόμενα. Με βάση τα παραπάνω, η ενάγουσα, κατόπιν παραδεκτού, νόμιμου περιορισμού του αιτήματος της αγωγής που αφορά τις θετικές ζημίες( αφού παραιτήθηκε από τα σχετικά με στοιχεία α,β,στ,ζ και κονδύλια ύψους ____ ευρώ), με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της κατά την έναρξη της συζήτησης της αγωγής, καταχωρηθείσα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, αλλά και με τις προτάσεις της (άρθρα 223,295 αρ. 1, 297 ΚπολΔ), ζητά κατά τις διατάξεις της ενδοσυμβατικής και της αδικοπρακτικής ευθύνης 1) να υποχρεωθεί να της καταβάλει η εναγομένη το ποσό των ______ ευρώ  για θετικές ζημίες με τον νόμιμο τόκο από _______ ημερομηνία επίδοσης της από _____ εξώδικης δήλωσης της, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, β) το ποσό των ____ ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη με τον νόμιμο τόκο από τις _____, ημερομηνία επίδοσης της από ______ εξώδικης δήλωσης της, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, 2) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, και 3) να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα , η υπό κρίση αγωγή, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο (άρθρα 1, 7, 9, 14παρ. 2, 25 παρ. 2 ΚπολΔ) εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, είναι δε ορισμένη, γιατί περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη θεμελίωση της (άρθρο 216 ΚπολΔ), και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330, 340, 341, 345, 346, 361, 382, 513, 516, 914, 932 ΑΚ, 176 και 191 παρ. 2, 907, 908 ΚπολΔ, Κεφάλαιο IV Επισήμανση άρθρο 21, 22 του υπ’ αριθμ. 1333/2008 Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου  2008, άρθρο 17 παρ. 1 του υπ’ αριθμ. 178/2002 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρθρο 2 παρ.9, 7, 11 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της υπ’ αριθμ. 15523/2006 Υπουργικής Απόφασης. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το αντικείμενο της (της αγωγής) έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το προσκομιζόμενο από την ενάγουσα υπ’ αριθμ. _________ e-Παράβολο, με συνημμένο το από _____ παραστατικό πληρωμής στην Τράπεζα.)

 

Ακόμη, αυτός που αξιώνει κατ’ άρθρα 450 επ. ΚπολΔ επίδειξη εγγράφου, που κατέχει ο αντίδικος του, πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι ο αντίδικος του εξακολουθεί να κατέχει το έγγραφο κατά τον χρόνο της δίκης (ΑΠ 1494/1987, ΕΕργΔ 47, 1123, ΕΕΝ 1988, 814). Ο διάδικος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και είναι χρήσιμα για την απόδειξη, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη μη επίδειξη τους. Η επίδειξη μπορεί να ζητηθεί από τον αντίδικο διάδικο με τις προτάσεις σε οποιαδήποτε στάση της πρωτοβάθμιας ή εκκλητής δίκης. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την επίδειξη, το δικαστήριο εκδίδει σχετική απόφαση. Αυτό επιτρέπεται να γίνει και στη διαδικασία των εργατικών διαφορών διότι η σχετική απόφαση δεν είναι προδικαστική που διατάσσει αποδείξεις, αλλά παρεμπίπτουσα. Όταν υπάρχει εκκρεμής δίκη, η επίδειξη των εγγράφων δεν υπόκειται στους περιορισμούς της διατάξεως του άρθρου 902 ΑΚ. Ο διάδικος που ζητεί την επίδειξη εγγράφου οφείλει αφενός να προσδιορίζει τα έγγραφα ειδικώς και να καθορίζει συγχρόνως το περιεχόμενο τους, αφετέρου δε να ισχυρισθεί και να αποδείξει όχι μόνον ότι ο αντίδικος του κατείχε κάποτε το έγγραφο αυτό, αλλά και ότι εξακολουθεί να το κατέχει κατά τον χρόνο της δίκης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση της υποχρεώσεως του για επίδειξη (ΑΠ 1023/1992 ΔΕΝ 49, 82). Το αίτημα να υποχρεωθεί ο καθ’ ου σε επίδειξη εγγράφων, χωρίς να προσδιορίζονται κατά το περιεχόμενο τους και χωρίς να καθορίζεται αν αυτά εξακολουθούσαν να τελούν στην κατοχή του κατά το χρόνο της δίκης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση της υποχρεώσεως για επίδειξη, είναι αόριστο (ΑΠ 1023/1992 ΔΕΝ 49, 82, ΕφΑθ 1741/1994 ΕλλΔνη 36,1261, ΕφΑθ 14698/1988 ΕλλΔνη 34,1366).

 

Η ενάγουσα, με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις της ( άρθρο 591 παρ.2 εδ.βΚπολΔ και για τον τρόπο προβολής του αιτήματος επίδειξης εγγράφων βλ. Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας Ερμηνεία ΚπολΔ Τόμος Ι, 2000, άρθρα 1-590, άρθρο 451 ΚπολΔ, σελ. 809 αριθμός 1), αιτήθηκε την επίδειξη από την εναγομένη α) των τιμολογίων πώλησης της απαγορευμένης χρωστικής ουσίας _____ από την _______ ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι αγόρασε από αυτή την ουσία ______ και όχι την ουσία ______, β) των τιμολογίων πώλησης του μίγματος _________ από την _______  προς την εναγομένη, και γ) τη συσκευασία του προϊόντος _______ ή του πρόσθετου ___________ που προμηθεύτηκε η εναγομένη από την ________ όπως ισχυρίζεται. Το αίτημα αυτό της ενάγουσας θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο ένεκα αοριστίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, η ενάγουσα δεν ισχυρίστηκε ούτε και απέδειξε ότι η εναγομένη, και προ του χρόνου της δίκης και κατά το χρόνο της δίκης κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει τα αιτούμενα προς επίδειξη έγγραφα.

 

Κατά το άρθρο 281 Α.Κ., η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το δικαίωμα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, χωρίς κατά νόμον να εμποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την μεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, με επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος, να έχει δημιουργηθεί στον υπόχρεο, από την συμπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και με εκείνη του υποχρέου, και μάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του. Απαιτείται ακόμη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ’ αυτού δημιουργηθείσα κατάσταση, επαγόμενη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο με την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου. Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόμη εδημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ή ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την μεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώματος, τείνουσα στην ανατροπή της καταστάσεως που διαμορφώθηκε υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως διαγραφομένων ορίων (Ολ. ΑΠ  8/2001, ΑΠ 1251/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Η εναγομένη, με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις της (άρθρο 591 παρ.1 εδ. Β του ΚπολΔ), αλλά και προφορικά κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, προεχόντως αρνήθηκε αιτιολογημένα τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής και ισχυρίστηκε ότι η συμπεριφορά της ενάγουσας είναι καταχρηστική, παραβιάζουσα τις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ, ήτοι υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, καθώς δεν της ανακοίνωσε (της εναγομένης) ως δήθεν υπεύθυνης, τη διενέργεια του κτηνιατρικού ελέγχου, ώστε να προβεί στον επιβεβλημένο έλεγχο ιχνηλασιμότητας για το διατεθέν προϊόν της, όπως θα είχε δικαίωμα και υποχρέωση να πράξει, αντιθέτως δε, εκ των υστέρων, εντελώς ανυποψίαστα, μετά από δύο χρόνια, η ενάγουσα της άσκησε την υπό κρίση αγωγή. Ο ως άνω ισχυρισμός της εναγομένης, με τον οποίο επιχειρείται να στοιχειοθετηθεί η καταλυτική ένσταση του 281 ΑΚ, είναι νόμω αβάσιμος, καθώς τα εκτιθέμενα στις προτάσεις της πραγματικά περιστατικά δεν είναι τα αναγκαία για τη θεμελίωση της, αφού και αληθή υποτιθέμενα δεν καθιστούν καταχρηστική την εκ μέρους της ενάγουσας άσκηση της υπό κρίση αγωγής (βλ. ανωτέρω μείζονα σκέψη, ΠολΠρωτΠειρ 1426/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), μόνη δε η αδράνεια δεν αρκεί από μόνη της για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση των αξιώσεων της ενάγουσας (βλ. ανωτέρω μείζονα  σκέψη και ιδίως ΑΠ 1694/2006 ΧρΙΔ 2007.211).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του υπ’ αριθμ. 1333/2008 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ αναφέρονται τα ακόλουθα:«Επισήμανση  προσθέτων τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή.  1. Πρόσθετα τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή, είτε πωλούνται μεμονωμένα είτε αναμεμειγμένα μεταξύ τους ή/ και με συστατικά τροφίμων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνο με την επισήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού, η οποία πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους αγοραστές. 2. Το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το προϊόν , μπορεί, σύμφωνα με τη συνθήκη, να ορίσει εντός της επικράτειας του ότι οι πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 22 παρέχονται σε μια ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, προσδιοριζόμενη (-ες) από το εν λόγω κράτος μέλος.  Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα αναγραφής των εν λόγω πληροφοριών σε περισσότερες γλώσσες. Επίσης στο άρθρο 22 του ως άνω Κανονισμού με τίτλο «Γενικές απαιτήσεις επισήμανσης για πρόσθετα τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση στον στον τελικό καταναλωτή προβλέπεται : 1) Όταν πρόσθετα τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή πωλούνται μεμονωμένα ή αναμεμειγμένα μεταξύ τους ή/ και με άλλα συστατικά τροφίμων ή/ και στα οποία προστίθενται άλλες ουσίες, η συσκευασία τους ή οι περιέκτες τους φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την ονομασία ή/ και τον αριθμό Ε που καθορίζεται, στον παρόντα κανονισμό για κάθε πρόσθετο τροφίμων, ή μια ονομασία πώλησης στην οποία αναφέρεται η ονομασία ή/και ο αριθμός Ε εκάστου προσθέτου τροφίμων β) την ένδειξη « για τρόφιμα» ή την ένδειξη « περιορισμένη χρήση σε τρόφιμα» ή μια πιο συγκεκριμένη αναφορά της προβλεπόμενης χρήσης του σε τρόφιμα, γ) εάν χρειάζεται, τις ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης ή/και χρήσης, δ) ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας ή του φορτίου, ε) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη αυτών αποκλείει την ορθή χρήση του προσθέτου τροφίμων, στ) το όνομα ή την επωνυμία της επιχείρησης και τη διεύθυνση του παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή, ζ) ένδειξη της μέγιστης ποσότητας εκάστου συστατικού ή ομάδας συστατικών που υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς στα τρόφιμα ή/ και κατάλληλες πληροφορίες με σαφείς και εύκολα κατανοητούς όρους που θα επιτρέπουν στον αγοραστή να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό ή άλλη σχετική κοινοτική νομοθεσία – όπου εφαρμόζεται το ίδιο όριο ποσότητας για μια ομάδα συστατικών που χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μπορεί να αναγράφεται το συνδυασμένο ποσοστό με μία μόνο τιμή- το όριο ποσότητας θα εκφράζεται είτε αριθμητικά είτε με την αρχή «quantum satis»,

η) την καθαρή ποσότητα,

θ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ή την τελική ημερομηνία χρήσης

η) όπου ενδείκνυται, πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων ή άλλες ουσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ α της οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά με την ένδειξη συστατικών που περιέχονται σε τρόφιμα, 2) Όταν πρόσθετα τροφίμων πωλούνται αναμεμειγμένα μεταξύ τους ή/και με άλλα συστατικά τροφίμων, η συσκευασία ή οι περιέκτες τους φέρουν κατάλογο όλων των συστατικών κατά φθίνουσα τάξη του ποσοστού τους στο συνολικό βάρος, 3) Όταν ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων ή άλλων συστατικών τροφίμων), προστίθενται σε πρόσθετα τροφίμων για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης, της πώλησης, της τυποποίησης, της αραίωσης ή διάλυσης, η συσκευασία ή οι περιέκτες τους φέρουν κατάλογο όλων αυτών των ουσιών κατά φθίνουσα τάξη του ποσοστού τους στο συνολικό βάρος. Περαιτέρω, στο Μέρος Β του Κανονισμού γίνεται απαρίθμηση όλων των προσθέτων, αναφέρονταν δε σε αυτά το πρόσθετο ____ και το πρόσθετο _____, ενώ δεν προβλεπόταν το πρόσθετο ______ όσον αφορά τα προϊόντα κρέατος κάθε είδους στο Παράρτημα ΙΙ του ανωτέρω Κανονισμού ενότητα 8 με τίτλο κρέας και προϊόντα κρέατος, αλλά επιτρεπόταν μόνο σε δύο προϊόντα κρέατος, τα αναφερόμενα ως _________  και στο προϊόν ________

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του υπ’ αριθμ. 178/2002 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Υποχρεώσεις» αναφέρεται ότι: « Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής μέσα στην επιχείρηση που βρίσκεται υπό τον έλεγχο τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητες τους και επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.» Επίσης, στο άρθρο 18 του ίδιου ως άνω Κανονισμού με τίτλο «Ανιχνευσιμότητα» ορίζεται ότι: 1) Η ανιχνευσιμότητα των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε αυτά διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, 2) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο, μια ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία, που προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν, 3) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών καθιερώνουν συστήματα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν, 4) Τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται, ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης ώστε να διευκολύνεται η ανιχνευσιμότητα τους μέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων.

 

Ακόμη, στο άρθρο 2 παρ. 9 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-1987) δίδεται η έννοια του «παρασκευαστή». Με τον όρο «Παρασκευαστής» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπορική ή άλλη επιχείρηση, εταιρεία εισαγωγής κ.λπ. που παρασκευάζει , επεξεργάζεται, συσκευάζει, εισάγει από το εξωτερικό, συντηρεί, διατηρεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα. Επίσης, στο άρθρο 11 παρ. 3 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι α) Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των τροφίμων, με τους όρους και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο εδ. γ. της παρ. αυτής και στις παραγράφους 4 έως 13 είναι:

 ii) Ο κατάλογος των συστατικών

Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή  κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.

 

Από το άρθρο 35 Μέρος Α Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σε συνδυασμό με την πρόβλεψη εξαίρεσης σε άλλο σημείο αυτού προκύπτει η απαγόρευση χρήσης του προσθέτου ________, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών προβλέπεται ότι: Τα τρόφιμα, συστατικά τροφίμων και υλικά συσκευασίας προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει, για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, να πληρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κώδικα και της Ελληνικής νομοθεσίας, που ισχύουν γενικά για τρόφιμα, συστατικά τροφίμων και υλικά συσκευασίας ελληνικής προέλευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω προϊόντα εμπίπτουν στις κατηγορίες προϊόντων που χρήζουν έγκρισης, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5. Ακόμη, στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών «Επισήμανση- Παρουσίαση Τροφίμων» προβλέπεται ότι: 1.α) Το άρθρο αυτό αφορά στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή, β) Κατά την έννοια του άρθρου αυτού νοούνται ως: i)Επισήμανση: Οι ενδείξεις, τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, οι εικόνες ή τα σύμβολα που αναφέρονται σ’ ένα τρόφιμο και εμφανίζονται πάνω σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύουν το τρόφιμο αυτό, ii) Προσυσκευασμένο τρόφιμο: η μονάδα πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί όπως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης και που αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη συσκευασία, στην οποία έχει συσκευασθεί πριν από την προσφορά του προς πώληση, εφόσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή μερικά, αλλά πάντα κατά τρόπο, ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγμα ή μεταβολή, 2. α) Η επισήμανση και ο τρόπος που γίνεται αυτή δεν πρέπει: i) Να είναι τέτοιας φύσης που να οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή, ιδιαίτερα: 1) Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης, τον τρόπο παρασκευής ή λήψης, 2) Να αποδίδουν στο τρόφιμο δράση ή ιδιότητες που δεν έχει, 3) Να παρουσιάζουν ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενώ αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν όλα τα παρόμοια τρόφιμα, ii) Να αποδίδουν στο τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ασθενειών ή να τις υπονοούν, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, β) Οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο (α) εφαρμόζονται επίσης και στην παρουσίαση των τροφίμων και ιδιαίτερα στο σχήμα ή στη μορφή που τους έχει δοθεί, στη συσκευασία, στο χρησιμοποιούμενο υλικό συσκευασίας, στον τρόπο που διατίθενται καθώς και στο χώρο που εκτίθενται και στη διαφήμιση. 3.α) Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των τροφίμων, με τους όρους και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο εδ. γ. της παρ. αυτής και στις παραγράφους 4 έως 13 είναι: i) Η ονομασία πώλησης, ii) Ο κατάλογος των συστατικών : Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, iii) Η καθαρή ποσότητα, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, vi) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ, vii) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί  να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. Τέλος, στην υπ’αριθμόν 15523/2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1187) με τίτλο «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της οδηγίας 2004/41 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο Α γίνεται αναφορά στο ποιά είναι τα μη ασφαλή τρόφιμα και ποια ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, και αυτά για τα οποία κατά την παρ. 5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του ως άνω Παραρτήματος υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις χρησιμοποίησης μη ασφαλών πρώτων υλών και αυτών που κατά την παρ. 6 έχουν παρασκευασθεί κάτω από συνθήκες που δεν πληρούν τις ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ως μη κανονικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα μη ασφαλή τρόφιμα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας και ως προς την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση. Επίσης, κατά το Κεφάλαιο Β παρ. 1 του ως άνω Παραρτήματος προβλέπεται ότι «Απαγορεύεται η παρασκευή, μεταποίηση, διανομή, μεταφορά, έκθεση προς πώληση και κατοχή μη ασφαλών τροφίμων».

 

Από τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, της υπ. ________ένορκης βεβαίωσης της __________, που προσκομίζει η ενάγουσα, η οποία ελήφθη ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης (όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. _________ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών __________), η οποία λαμβάνεται υπόψη, απορριπτομένου του ισχυρισμού περί εξαιρέσεως της μάρτυρος που υπέβαλε η εναγομένη, καθώς  το άρθρο 400 παρ. 3 ΚΠολΔ καταργήθηκε με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ.1 ν.4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2016, έναρξη ισχύος από 1-1-2016), της υπ’αριθμ. ________ ένορκης βεβαίωσης της ___________, που προσκομίζει η εναγομένη, η οποία ελήφθη ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της ενάγουσας (όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. ________ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών _______ ), η οποία λαμβάνεται υπόψη, απορριπτομένου του ισχυρισμού περί εξαιρέσεως της μάρτυρος που υπέβαλε η ενάγουσα, καθώς το άρθρο 400 παρ.3 ΚΠολΔ καταργήθηκε με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ.1 ν.4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2016, έναρξη ισχύος από 1-1-2016), της υπ’αριθμ. _________ ένορκης βεβαίωσης του __________που προσκομίζει η ενάγουσα και ελήφθη ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, μετά τη συζήτηση της ένδικης αγωγής και εντός της προθεσμίας προσθήκης-αντίκρουσης των ισχυρισμών της εναγομένης, (ήτοι της ως άνω υπ’αριθμ. ________ένορκης βεβαίωσης, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση της ενάγουσας για πρώτη φορά την ημερομηνία της συζήτησης της αγωγής, άρθρο 238 εδ.2 ΚΠολΔ πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ.2 ν.4335/2015 [ΦΕΚ Α 87/23-7-2015]), κατόπιν σχετικής δηλώσεως της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την ως άνω απόφαση πρακτικά, και ισχύει ως κλήτευση της εναγομένης, από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό και με την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «________» έχει ως αντικείμενο την παράγωγη αλλαντικών (αλλαντοποιϊα), η δε εναγομένη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «________» έχει ως σκοπό τη βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή αλλαντικά, την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, την εξαγωγική δραστηριότητα, τη συμβουλευτική δραστηριότητα, ως και κάθε συναφή προς τα παραπάνω εργασία. Η εναγομένη είναι αποκλειστική προμηθεύτρια της ενάγουσας εταιρίας σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή των αλλαντικών της. Μεταξύ των πρώτων υλών που η εναγομένη προμήθευε την ενάγουσα για την παραγωγή των προϊόντων της ήταν και το ειδικό καρύκευμα με φυσική χρωστική ουσία με την ονομασία ________. Από τον μήνα ______ του έτους ______ έως το μήνα ______του έτους _______, η εναγομένη προμήθευσε την ενάγουσα _______ με το προϊόν __________, όπως προκύπτει από 1) το υπ’αριθμ. ________ τιμολόγιο πώλησης __ κιλών του προϊόντος και αξίας _____ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 2) το υπ’αριθμ. _______ τιμολόγιο πώλησης __ κιλών του προϊόντος αξίας _____ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 3) το υπ’αριθμ.________ τιμολόγιο πώλησης ____ κιλών του προϊόντος αξίας ___ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 4) το υπ’αριθμ.________ τιμολόγιο πώλησης __ κιλών του προϊόντος αξίας ______ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το προϊόν ήταν τοποθετημένο σε συσκευασία με την επωνυμία της εναγομένης προμηθεύτριας εταιρίας, η οποία αναφέρει τη σύνθεση του προϊόντος ___________ως ειδικό καρύκευμα με φυσική χρωστική, τη δοσολογία, τη διάρκειά του, τη ποσότητα του προϊόντος που περιέχει η κάθε συσκευασία, καθώς και τη παρτίδα του προϊόντος _______. Επίσης, η εναγομένη, παρέδωσε στην ενάγουσα και ένα έντυπο για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, στο οποίο αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά/απαιτήσεις ως προς το εν λόγω προϊόν, όπου στα χαρακτηριστικά του προϊόντος αναφέρεται ότι είναι μίγμα φυσικών μπαχαρικών και καρυκευμάτων, ότι χρησιμοποιείται για όλα τα προϊόντα κρέατος, ότι η άδεια κυκλοφορίας του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτες ύλες, ενώ η σύνθεσή του σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών περιέχει: φυσικά μπαχαρικά, γλυκιά κόκκινη πιπεριά, χρωστικού βαθμού ____, ενισχυμένα με φυσικά αιθέρια έλαια, φυσική χρωστική ______ καρμίνιο και εκχυλίσματα πάπρικας. Η ενάγουσα εταιρία χρησιμοποίησε το αγορασθέν μίγμα _________ για να παρασκευάσει σαλάμι από ελάφι (gold ostrich), προκειμένου να το προμηθεύσει στην εταιρία «_________», καθώς και για να παρασκευάσει παστουρμά και σουτζούκι. Στις ______, κατόπιν καταγγελίας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ________έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας, και ενώ εκκρεμούσε ήδη από τις _______ διοικητικός και εργαστηριακός (χημικός) έλεγχος που αφορούσε το σαλάμι από ελάφι (παρτίδας ___), το οποίο βρέθηκε μη κανονικό-μη ασφαλές-αποκλειόμενο της κατανάλωσης καθώς περιείχε τη χρωστική ____(_____), της οποίας η προσθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών δεν επιτρέπεται σε προϊόντα αλλαντοποιϊας, κτηνίατροι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας Α.Κ ______της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγματοποίησαν έλεγχο στην ενάγουσα εταιρία, όπου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ _______ έγγραφο της υπηρεσίας αυτής διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο στα αρχεία ιχνηλασιμότητας ότι το σκεύασμα ___________ χρησιμοποιήθηκε και για την παρασκευή τσιμένη για παστουρμά, η δε ενάγουσα εταιρία δια του εκπροσώπου της δήλωσε ότι τεμάχια παστουρμά που προκύπτουν μετά τον τεμαχισμό του με σχήμα και μέγεθος μη εμπορεύσιμο χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή σουτζουκιού. Κατόπιν οι ελεγκτές προέβησαν στην κατάσχεση των ποσοτήτων παστουρμά με τσιμένη και σουτζουκιού που είχαν παραχθεί από την ενάγουσα και δεν είχε παρέλθει ο χρόνος διατηρησιμότητάς τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα κατασχεθέντων/δεσμευμένων τροφίμων (Τμήμα Κ.Δ.Υ & Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _________) που συνέταξαν οι ελεγκτές κτηνίατροι και υπογράφηκε από τον υπεύθυνο της ενάγουσας εταιρίας, κατασχέθηκαν τα κάτωθι προϊόντα συνολικού βάρους ______ kgr, λόγω του ότι σύμφωνα με την ΑΠ ________ έκθεση κατάσχεσης μη ασφαλών τροφίμων είχαν πιθανά παρασκευασθεί περιέχοντα την ουσία ______που δεν επιτρέπεται για αυτή την ομάδα τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση: α) _____ kgr _______ LOT_______, β) _____ kgr _______ LOT______, γ) _____ kgr ________ LOT______, δ) _____ kgr  _______ LOT______, ε) _____kgr ________ LOT_______, στ) ______ kgr ______ LOT_____, ζ) ____ kgr _______ LOT_______, η) _____ kgr LOT______, θ) ____kgr ______ LOT _______ και ι) ______ kgr ________ LOT_______. Η ενάγουσα εταιρία επέστρεψε στην εναγομένη συνολικά _____ κιλά του προϊόντος ___________που δεν είχε ήδη χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένα επεστράφησαν ______ κιλά του προϊόντος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ________δελτίο αποστολής της ενάγουσας λόγω του ελέγχου για το προϊόν σαλάμι από ελάφι, καθώς και _______ κιλά του προϊόντος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. _________δελτίο αποστολής (βλ. Και το υπ’ αριθμ. ________τιμολόγιο πώλησης της εναγομένης __ kgr, το υπ’ αριθμ. _______δελτίο αποστολής της εναγομένης ___ kgr, καθώς και το υπ’ αριθμ. _______πιστωτικό τιμολόγιο της εναγομένης ___ kgr). Η εναγομένη εταιρία, στο πλαίσιο του προηγούμενου ελέγχου για το σαλάμι από ελάφι, ισχυριζόμενη ότι προμηθεύτηκε το ως άνω σκεύασμα________, από την εταιρία _______, προσκόμισε ένα έγγραφο με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που της απέστειλε η τελευταία (εταιρία _______), στο οποίο αιτιολογούσε στην εναγομένη εταιρία την εύρεση της απαγορευμένης ουσίας ______ στα ως άνω προϊόντα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το σκεύασμα αυτό που περιέχει την ουσία _______,προοριζόταν προς πώληση στην _______, όπου επιτρέπεται η χρήση της ουσίας αυτής, κι εκ παραδρομής της, αντί της ______, προμήθευσε το σκεύασμα αυτό στην Ελλάδα, αντί της φυσικής πάπρικας ______, όπως έπρεπε. Όμως, το εν λόγω έγγραφο δεν έχει επίσημη μορφή (πχ επιστολή της εταιρίας με την επωνυμία της και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της κάτωθι της σφραγίδας της), η δε εναγομένη, παρά τους ισχυρισμούς της ότι προμηθεύτηκε το σκεύασμα αυτό από την αλλοδαπή εταιρία, δεν προσκόμισε τιμολόγια αγοράς του εν λόγω σκευάσματος και την ποσότητα αυτού από την εταιρία ________, ώστε να προκύπτει η εν λόγω συναλλαγή με την εταιρία αυτή. Κατόπιν, η ενάγουσα στο πλαίσιο της ένστασής της στην υπ’ αριθμ. _______ έκθεση κατάσχεσης τροφίμων, υπέβαλε την από ______ αίτηση επανεξέτασης των κατασχεθέντων τροφίμων της ενώπιον του Τμήματος Κ.Δ.Υ & Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _______, και για το λόγο συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή επανεξέτασης των κατασχεθέντων τροφίμων (ΑΠ _________έγγραφο του Τμήματος Κ.Δ.Υ & Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _______), η οποία συνήλθε στις ______ και με τη σχετική έκθεση-πρακτικό της αποφάνθηκε να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία (7 δειγμάτων [ΑΠ _____________ σύμφωνα με το  _______ έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας προς την Α Χημική Υπηρεσία _______του Γενικού Χημείου του Κράτους) από τις κατασχεμένες παρτίδες και θα αποφαινόταν μετά την έκδοση του αποτελέσματος της εργαστηριακής ανάλυσης για χρωστικές. Εν συνεχεία, η Α Χημική Υπηρεσία _______της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, γνωμάτευσε με τις αριθμ.πρωτ.___, ____, ____, _____/______ και οικ.____ (____)/______ (β δείγμα παστουρμά) εκθέσεις εξέτασής της, ότι τα δείγματα του αλλαντικού (σουτζούκι) καθώς και ο παστουρμάς, βρέθηκαν να περιέχουν τη χρωστική _________, της οποίας η προσθήκη δεν επιτρέπεται σε προϊόντα κρέατος και χωρίς να την δηλώνει στην επισήμανση. Κατόπιν, σύμφωνα με την από _______ έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης των ως άνω κατασχεθέντων τροφίμων (υπ’ αριθμ.πρωτ. ________ Α.Κ ______έκθεση κατάσχεσης ελεγκτών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας) που ήταν αποθηκευμένα σε ψυγεία της ενάγουσας εταιρίας από Τριμελή Επιτροπή, αποφασίστηκε να διατεθούν προς κατανάλωση οι ως άνω παρτίδες α) _____________________, β) ____________kg και γ) kg, (σύνολο ______ kg, που αντιστοιχούν στα στοιχεία __,___,___,___ και ___ του πίνακα κατασχεθέντων της Κτηνιατρικής Έκθεσης Κατάσχεσης), των οποίων τα δείγματα κρίθηκαν κανονικά από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ όσον αφορά τις παρτίδες α)__________ kg, β) ___________kg, γ) ______________ kg και δ)____________, των οποίων τα δείγματα κρίθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους μην κανονικά-μη ασφαλή-αποκλειόμενα της κατανάλωσης, η ως άνω επιτροπή θα αποφαινόταν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατ’ έφεση εξέταση). Περαιτέρω, η ενάγουσα εταιρία, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.πρωτ.________ έγγραφο του Τμήματος Κ.Δ.Υ & Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης __________προς την Α Χημική Υπηρεσία ______της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, υπέβαλε 4 αιτήσεις για κατ’ έφεση εξέταση δείγματος (ΑΠ_____, _____, _____, _____/_______), ενώ στις _____, σύμφωνα με την έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης των ως άνω κατασχεθέντων τροφίμων (υπ’ αριθμ.πρωτ. ____/_______Α.Κ ________ έκθεση κατάσχεσης ελεγκτών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας) που ήταν αποθηκευμένα σε ψυγεία της ενάγουσας εταιρίας από Τριμελή Επιτροπή, κρίθηκε, σε συνέχεια των από _______ και ________ πρακτικών και μετά την άσκηση έφεσης της ενάγουσας και την κοινοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων της 2ης εξέτασης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ότι οι παρτίδες α)_________________ ____ kg, β) _____________ ____ kg, γ) _________ ____ kg και δ)_________, συνολικών κιλών______, των οποίων τα δείγματα κρίθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους μη κανονικά-μη ασφαλή-αποκλειόμενα της κατανάλωσης, είναι οριστικώς και ανεκκλήτως κατασχεθέντα τρόφιμα και η ενάγουσα εταιρία όφειλε να προβεί στην καταστροφή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονταν στον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ και στο πδ 211/2006, ήτοι θα έπρεπε να καταστραφούν τα προϊόντα που αντιστοιχούν στα στοιχεία_,_ ,_ ,_ και _ του πίνακα κατασχεθέντων της Κτηνιατρικής Έκθεσης Κατάσχεσης. Εν συνεχεία, σύμφωνα με το ΑΠ _/_______ πιστοποιητικό/άδεια διακίνησης μη ασφαλών τροφίμων-πρακτικό παράδοσης-παραλαβής του Τμήματος Κ.Δ.Υ & Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ________, στις _____, τα ως άνω προϊόντα, _______kg, που κρίθηκαν ακατάλληλα, αποτεφρώθηκαν από την εταιρία «_________». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εναγομένη εταιρία, εκπλήρωσε πλημμελώς τις παρεπόμενες υποχρεώσεις της από τις ως άνω συμβάσεις πωλήσεις που σύναψε με την ενάγουσα εταιρία, καθώς έθεσε σε κυκλοφορία και παρέδωσε τις ανωτέρω ποσότητες του μίγματος __________περιέχουσες τη χρωστική ________, της οποίας η προσθήκη δεν επιτρέπεται σε προϊόντα κρέατος σύμφωνα με τον 1333/2008 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την ΥΑ 15523/2006. Επιπροσθέτως, η συμπεριφορά της εναγομένης ζημίωσε την ενάγουσα εταιρία υπαίτια (αμέλεια), και παράνομα (άρθρο 21 υπ’ αριθμ. 1333/2008, άρθρο 17 παρ.2 ν.178/2002, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών), ενώ παραβιάστηκε και η γενική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής δραστηριότητας, βάσει της οποίας πρέπει να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέρα προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης, εν προκειμένω δε, η εναγομένη προμήθευε την ενάγουσα εταιρία με το μίγμα ________ χωρίς να καταβάλει τη δέουσα για τις περιστάσεις πρόνοια, επιμέλεια και προσοχή, καθώς δεν ήλεγξε επαρκώς το προϊόν ως προς την καταλληλότητά του και την ασφαλή χρήση αυτού πριν από τη θέση του σε κυκλοφορία, ενόψει και της χρήσης για την οποία προοριζόταν (παρασκευή αλλαντικών) και της αυξημένης επικινδυνότητάς που συνεπάγεται η τυχόν ελαττωματικότητά του, και συγκεκριμένα δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, όπως να προβεί σε αναλυτικό εργαστηριακό έλεγχο του μίγματος με λήψη δείγματος αυτού πριν προμηθεύσει το ως άνω σκεύασμα στην ενάγουσα εταιρία. Συνεπώς, λόγω της μειωμένης πρόνοιας, επιμέλειας και προσοχής της εναγομένης, τέθηκε σε κυκλοφορία μη ασφαλές προϊόν, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της χρήσης για την οποία προορίζεται και ήταν ακατάλληλο, και αποκλειόμενο της κατανάλωσης. Περαιτέρω, εξαιτίας της ενδοσυμβατικής και της αδικοπρακτικής ευθύνης της εναγομένης, η ενάγουσα υπέστη τις κάτωθι θετικές ζημιές: 1)ζημιώθηκε το ποσό των _____ ευρώ, καθώς καταστράφηκαν τα κάτωθι προϊόντα της που σύμφωνα με την ως άνω ΑΠ __________ έκθεση κατάσχεσης και του πίνακα κατασχεθέντων, χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση: γ) ___kgr__________, συνολικής αξίας ____ ευρώ (__ευρώ/κιλό), δ) ___kgr___________, συνολικής αξίας ______ ευρώ (__ευρώ/κιλό) ε) _____kgr __________συνολικής αξίας ___ ευρώ (__ευρώ/κιλό), θ) ___kgr _______συνολικής αξίας ___ ευρώ (__ευρώ/κιλό) και ι) ___kgr ___________ συνολικής αξίας ______ ευρώ (___ευρώ/κιλό), 2) κατέβαλε το ποσό των ¬¬¬¬_____ ευρώ (__ευρώ x 3) που αφορούσε την αποζημίωση των κτηνιάτρων της Τριμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης (βλ. το ΑΠ ______ έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _______ ), 3) κατέβαλε το ποσό των ______ ευρώ για τα απαιτούμενα παράβολα που αφορούσαν την αίτησή της για κατ’ έφεση εξέταση δείγματος (4 παράβολα ποσού ______ το καθένα) σύμφωνα με το ΑΠ _________ έγγραφο του Τμήματος Κ.Δ.Υ. & Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _______, 4) κατέβαλε το ποσό των _______ ευρώ για έξοδα εκπροσώπησής της στις διαδικασίες συζήτησης των ενστάσεών της (βλ. το υπ’ αριθμ. _______τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 5) κατέβαλε το ποσό των _______ευρώ για χημική ανάλυση των κατασχεθέντων αλλαντικών από την εταιρία ________(βλ. υπ’ αριθμ.________ τιμολογίου παροχής υπηρεσιών), απορριπτόμενου όμως ως ουσία αβασίμου του κονδυλίου ύψους _______ ευρώ για χημικές αναλύσεις από την ίδια ως άνω εταιρία, καθώς αφορά σε προηγούμενο του ελέγχου και της κατάσχεσης των επίδικων προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία χρονικού σημείου, ήτοι την _______ (βλ. το υπ’ αριθμ.________ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), και 6) κατέβαλε το ποσό των ________ στο Ελληνικό Δημόσιο (βλ. τα υπ’ αριθμ. ________ διπλότυπα είσπραξης της ΔΟΥ _______ ύψους _____ ευρώ το καθένα) ως διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. ________ απόφαση του Νομάρχη _______ (μειώθηκε από το αρχικώς επιβληθέν ποσό των ______ ευρώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ________απόφαση του Νομάρχη __________ κατόπιν της από _______ ενστάσεως μείωσης προστίμου που υπέβαλε η ενάγουσα). Περαιτέρω, συνεπεία της ως άνω παράνομης συμπεριφοράς της εναγομένης, η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη στην επαγγελματική της φήμη, το κύρος της, και την εμπορική της πίστη και για το λόγο αυτό η εναγόμενη εταιρία πρέπει να της καταβάλει χρηματική ικανοποίηση, της οποίας το ποσό πρέπει να ορισθεί, ενόψει του είδους και του μεγέθους της βλάβης που υπέστη η ενάγουσα, του βαθμού υπαιτιότητας της εναγομένης, των εν γένει περιστάσεων καθώς και της περιουσιακής και της κοινωνικής κατάστασης των διαδίκων, σε _______ (______) ευρώ, ποσό που κατά την κρίση του Δικαστηρίου κρίνεται εύλογο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ________ ευρώ (θετική ζημιά συνολικού ποσού _______ ευρώ και ποσού _______ ευρώ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις _______ (ημερομηνία επίδοσης της από _______ εξώδικης όχλησης της ενάγουσας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ________ έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών________) και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Το παρεπόμενο αίτημα της ενάγουσας να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, πρέπει να γίνει δεκτό ως και βάσιμο στην ουσία του, δεδομένου ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, είναι δυνατόν από την καθυστέρηση της εκτέλεσης της απόφασης να προξενηθεί σημαντική ζημία στην ενάγουσα (άρθρα 907, 908 ΚΠολΔ). Ακόμη, θα πρέπει να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή ανάλογου της ήττας της μέρους της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας (κατά μερική παραδοχή του νόμιμου κατ’ άρθρα 106, 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚπολΔ σχετικού αιτήματος της αγωγής), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των _________ευρώ και ______ λεπτών (________ευρώ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της _______και έως την πλήρη εξόφληση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των _______ (____) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, στις ______.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ